Monday, August 23, 2010

खड्डॆशाही

खड्डॆशाही
लहान पडतात,मोठे पडतात,
तरूंणाबरोबर बुढ्ढे पडतात.
रस्त्यावरचे खड्डॆ बघून
पोटामध्ये खड्डॆ पडतात.
सिंमेट,डांबर,खडीबरोबर
कुठे कुठे रस्ताच खाल्ला आहे !
रस्त्यावरचे खड्डॆ सांगतात,
बघा देश कुठे चालला आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-----------------------------------------
चिमटा-2326
दैनिक पुण्यनगरी
3ऑगस्ट2010
----------------------------
#आजच्यावात्रटिका
#वात्रटिका
#सूर्यकांतडोळसे
#मल्टीमीडिया_वात्रटिका
#चेंडूचीफुले
--------------------------------
माझ्या वात्रटिका शेअर करण्यासाठी कुठल्याही परवानगीची गरज नाही.
वात्रटिका जशी आहे तशी आणि माझ्याच नावासह शेअर करायला,संदर्भासाठी वापरायला हरकत नाही.
खूप जण मोठ्या प्रमाणात शेअर करीत आहेत.इतरांनीही ते करावे अशी अपेक्षा आहे.
सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार.
-सूर्यकांत डोळसे
https://suryakantdolase.blogspot.com/

No comments:

कोरोना आर्ट

आजची वात्रटिका ---------------------------- कोरोना आर्ट कोरोनाची फक्त भीती नाही, आता तर त्याचा वीट आहे. तरीही त्याच्यामुळे प्रत्येक गोष्ट आत...