Saturday, August 28, 2010

दहशतवादाची रंगबाजी

दहशतवादाच्या राक्षसाला
रंगामध्ये रंगवायला लागले.
आपल्या सोईचे रंग वापरून
लोकांना भिंगवायला लागले.

ज्याच्या त्याच्या हातामध्ये
आपल्या आवडीचा रंग आहे !
हे दुसरे तिसरे काही नाही
हा असंगाशी संग आहे !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...