Thursday, February 10, 2011

उंदीर बोले गणपतीला

प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसमधून
आपली आता सुटका असेल.
भक्तांच्या धार्मिक भावनांना
निश्चित थोडाफार फटका बसेल.

बाप्पा,योग्य प्रबोधन झाले तर
हे लोकांच्या पचनी पडेल !
मात्र यात राजकारण घुसले तर
नक्की धार्मिक प्रदूषण वाढेल !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: