Tuesday, February 22, 2011

चमत्कारांचे विज्ञान

चमत्कारांमागे चमत्कारांच्या
वावड्यावर वावड्या उडतात.
चमत्कारांचा फुगा फुटताच
चमत्कारांच्या रेवड्या उडतात.

चमत्कारांमागे विज्ञान,
नाहीतर बनवाबनवी असते !
हातचलाखी मागे जी असते,
ती शक्ती तर मानवी असते !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: