Wednesday, May 25, 2011

नाटकी इतिहासकार

काही इकडचे,काही तिकडचे,
ढापणारे पाहिले मी.
जुन्यावर नवे संस्कार करून
छापणारे पाहिले मी.

अशा भाटांचेही
खूप भाट पाहिले मी.
अशा नाटकी इतिहासकारांचे
खूप थाट पाहिले मी.

आपण केले माफ जरी
इतिहास माफ करणार नाही !
काळाची कसोटीच अशी की,
हा नाटकीपणा पुरणार नाही !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

कोरोना आर्ट

आजची वात्रटिका ---------------------------- कोरोना आर्ट कोरोनाची फक्त भीती नाही, आता तर त्याचा वीट आहे. तरीही त्याच्यामुळे प्रत्येक गोष्ट आत...