Monday, April 23, 2012

'फुट'कळ आनंद

टीम अण्णा फुटली की
कुणाला आनंदाच्या उकळ्या फुटतात.
कुणा-कुणाच्या गालावर
गुलाबाच्या पाकळ्या फुटतात.

कुणी येतील, कुणी जातील
टीम अण्णा फुटणार नाही!
भ्रष्टाचार्‍यांना सुटकेचा नि:श्वास
आता कधीच भेटणार नाही!!


- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments: