Friday, April 20, 2012

हे देव-देवतांनो..

हे समस्त देव-देवतांनो
आमच्या श्रद्धेचा अंत पाहू नका, 
तुमचे रक्षण तुम्हीच करा 
आमच्या भरवशावर राहू नका. 

आमच्यापेक्षा तुमच्याच
इज्जतीचा सवाल आहे,
चोरांच्या चोरी प्रकरणांचा
सारखाच हालहवाल आहे.

आमच्या वाटय़ाचे दु:ख
तुमच्याही वाटय़ाला आलेले आहे!
सत्ययुग केव्हाच संपलेय
कलियुग आलेले आहे!!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

वडाची साल.. ...