Monday, May 11, 2009

विडंबनाचे ’रण’ कंदन

****** आजची वात्रटिका******
***********************

विडंबनाचे ’रण’ कंदन

विडंबनाच्या परंपरेला
आमचे त्रिवार वंदन आहे
राष्ट्रगीताच्या विडंबनावरून
नवीनच ’रण’ कंदन आहे.

राष्ट्रीय प्रतिकांच्या विडंबनला
कुणी मान्यता देवु शकत नाही!
कितीही मुक्ताफळे उधळा,
झेंडूंच्या फुलांची सर
कुणालाच येवु शकत नाही !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...