Thursday, May 7, 2009

कबुली जबाब

कबुली जबाब

राजकीय मित्रत्त्वाचे
उगीचच आव होते
त्यांनीच कबूल केले
सारे रडीचेच डाव होते.


परस्परांच्या गद्दारीचे
आता जाहिर उद्धार आहेत !
गद्दारच सांगु लागले
कोण किती गद्दार आहेत !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

अनलॉक वन