Friday, May 8, 2009

सरड्यांचा आनंदोत्सव

****आजची वात्रटिका***
******************

सरड्यांचा आनंदोत्सव

त्रिशंकूची चाहूल लागताच
खालीवरती जीव होतो.
कुंपणावरच्या सरड्यांना मात्र
मनापासून चेव येतो.

कुंपणापर्यंत धाव जरी
रंग दाखवायला वाव असतो !
जे बदलतील रंग जास्त
त्यांनाच वाढीव भाव असतो !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
________________________________________________________________

________________________________________________________________

No comments:

अनलॉक वन