Friday, October 8, 2010

राहूलचे मिसटायमिंग

सिमी आणि संघात
धार्मिकता हे ’मूलतत्त्व’ आहे.
राहूलच्या बोलण्यातले
हेच खरे सत्त्व आहे.

दहशतवादाची तुलना मात्र
खरोखरच चुकली आहे !
बोलायाला हरकत नव्हती
पण वेळ मात्र हूकली आहे !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: