Thursday, October 21, 2010

ताजमहालाचे सत्य

प्रेमाच्या प्रतिकालाही
द्वेषाने ठोकरू लागले
गाडलेले मुडदेही
परत परत उकरू लागले.

ताजमहाल ही तेजोमहाल?
ही भ्रामक खबर आहे !
काहीही असले तरी
शेवटी ती कबर आहे !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...