Thursday, November 25, 2010

बिहारचा ऐतिहासिक निकाल

आपल्याच जाळ्यात
लालुंना फसावे लागले.
राजपुत्रालाही बिहारमध्ये
हात चोळीत बसावे लागले.

सामोश्यात आलू असतानाही
बिहारमध्ये लालु नाही !
ज्याची त्याला जागा कळाली
आपण काही बोलू नाही !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...