Friday, November 26, 2010

२६/११ ची तक्रार

एवढा मोठा धोका होवूनही
अजून काहीच शिकला नाहीत.
खर्‍या-खुर्‍या सत्यावरती
अजूनही प्रकाश टाकला नाहीत.

असे बेसावध राहिलात तर
पुन्हा कुणीतरी येऊन जाईल !
पुन्हा एखादी २६/११
बघता-बघता होवून जाईल !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...