Sunday, March 20, 2011

चांदण्यातील जवळीक

तो थोडासा तिच्याजवळ सरकला,
सर्वत्र गहजब माजला होता.
लोकांच्या चर्चा ऐकुनच
तो मनामध्ये लाजला होता.

एवढ्या वर्षांचा प्रयत्नही
कुठे कामा आला होता ?
ती म्हणजे पृथ्वी,
तो म्हणजे चंद्र,
त्याचा पार मामा झाला होता !

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...