Monday, March 28, 2011

नो बॉलचे गुपित

आपल्याला वाटते तो चुकतो,
पण तो मुद्दाम चुकत असतो.
तिला ’फ्री हिट’ मिळावा म्हणून
मुद्दामच नो बॉल टाकत असतो.

त्याच्या नो बॉलचे गुपित
असे आगळे-वेगळे असते !
तिला मिळालेल्या ’फ्री हिट’ मध्येच
त्याचे सगळे-सगळे असते !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

1 comment:

AJ said...

काय यॊर्कर टाकलाय राव ! :) आवडला!

वडाची साल.. ...