Wednesday, March 23, 2011

तीन तिघाडे काम बिघाडे

गर्जा महाराष्ट्र माझा...
म्हण्याची खरी इच्छा होते आहे.
आपल्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांचे
म्हणे स्विस बॅंकेत खाते आहे.

खरे काय ? खोटे काय ?
चौकशीअंती सिद्ध होईल !
अटकेपार झेंडे लावण्याची
आता खरोखरच हद्द होईल !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: