Wednesday, March 9, 2011

महिला-मुक्ती

महिला मुक्तीच्या धोरणाची
घरा-घरात भक्ती केली जाते.
जन्माला येण्याअगोदरच
कायमची मुक्ती दिली जाते.

महिला मुक्तीच्या धोरणाची
घराघरात विकृत तर्‍हा आहे !
मुक्तात्मे म्हणत असतील,
इथे जन्म न घेतलेलाच बरा आहे !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

1 comment:

Seema Tillu said...

वात्रटिका आवडली.