Tuesday, March 29, 2011

भेसळीची शिक्षा

दूध भेसळ करणारांना
शिक्षा तर अशी हवी.
नको दंड,नको जन्मठेप,
मरेपर्यंत फाशी हवी.

तेंव्हाच खरे दूधाचे दूध,
पाण्याचे पाणी होईल !
निष्पापांचे जीव घेणारा
भेसळखोर ज्ञानी होईल !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...