Thursday, July 21, 2011

मुंबई स्पिरीट

कितीही संकटं येवोत
मुंबई लगेच रुळावर येते.
मुंबईचे हे स्पिरीटच
मुंबईच्या मुळावर येते.

ज्याला आपण स्पिरीट म्हणतो
ती तर मुंबईची मजबुरी आहे!
तिला भिऊन कसे चालेल?
जीच्या गळ्यावर रोजच सुरी आहे!!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments: