Thursday, July 28, 2011

प्रगतीचे लक्षण

शिक्षणाची गटारगंगा
धो-धो वाहू लागली
गल्ली-बोळामधून
शाळा-कॉलेजेस् होऊ लागली

ज्ञानदानासाठी नाहीतर
अनुदानासाठी शिक्षण आहे!
गावोगावच्या शिक्षण संस्था म्हणजे
कार्यकर्त्यांच्या प्रगतीचे लक्षण आहे!!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...