Sunday, March 14, 2010

राजकीय ट्वेटी-20

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

राजकीय ट्वेटी-20


आदेश पाळतो कोण?
सगळे आदेश देते होतात.
कार्यकर्ता म्हणून झिजतो कोण?
सगळेच थेट नेते होतात.

पक्षीय परंपरांना
ही तर धोक्याची घंटी आहे !
दुसरे तिसरे काही नाही
हे राजकीय ट्वेटी-20 आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: