Thursday, March 25, 2010

कविसंमेलनांचे दुर्दैव

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

कविसंमेलनांचे दुर्दैव

संमेलनात वर्णी लागणे
हा कविंसाठी सट्टा असतो.
तेच कवी,त्याच कविता
बदललेला कट्टा असतो.

नवे काही लिहित नाहीत,
त्याच कविता वाचल्या जातात !
एकमेकांना साह्य केले की,
जुन्याच कविता पचल्या जातात !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...