Thursday, March 18, 2010

राजकीय ’योगा’योग

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

राजकीय ’योगा’योग

देशाच्या राजकारणामध्ये
राजकीय ’योगा’योग येतो आहे.
रामदेव बाबांचा पक्ष
राजकारणात भाग घेतो आहे.

काहीतरी चांगले घडेल
अशी आशा धरायला
हरकत तर काहीच नाही !
योगासना एवढे सोपे
निवडणूकासन तर नाहीच नाही !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...