Wednesday, March 31, 2010

काटा-काटी

काटा-काटी

जसा जसा जिनिंगवर
कापसाचा साठा वाढला जातो.
तसा तसा शेतक‍र्‍यांचा
काट्याने काटा काढला जातो.

काटाकाटीचा हा धंदा
बिनधास्त आणि बेडर असतो !
या काटाकाटीच्या साक्षीला
जिनिंगवरचा ग्रेडर असतो !!


-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

अनलॉक वन