Friday, March 26, 2010

अमिताभ आणि पाहूणचार

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

अमिताभ आणि पाहूणचार

अमिताभची उपस्थिती
हेही राजकारण ठरू लागले.
जणू पाहूण्याच्या काठीने
सगळे साप मारू लागले.

पुलाखालचे पाणी असे
पुलावरून जात आहे !
"मे ऑंगणे मे,
तुम्हारा क्या काम हैं?"
कुणी मनातल्या मनात गात आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)