Sunday, December 19, 2010

बाटगे विचारवंत

उंदराला मांजर साक्ष,
टपलेले बोके आहेत.
ज्यांनी बोलले पाहिजे
तेच आज मुके आहेत.

गैरसमज करून घेऊ नका,
त्यांच्या जिभा छाटल्या आहेत !
एकवेळ छाटणे परवडले,
पण त्यांच्या जिभा बाटल्या आहेत !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...