Friday, December 3, 2010

लोकशाहीचा रास्ता रोको

कुणाच्या पायी राज्यघटना,
कुणाच्या हाती राजदंड असतो.
कुणा कुणाला दोष द्यावा?
आपल्याला लोकशाहीचा कंड असतो.

कुणाला चर्चा हवी आहे,
कुणाला चर्चा नको आहे !
हा गोंधळातला गोंधळ म्हणजे
लोकशाहीचा रास्ता रोको आहे !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

अनलॉक वन