Wednesday, December 29, 2010

इतिहासाचा स्वभाव

इतिहासाचा स्वभाव

इतिहास बहूमत नाही,
इतिहास पुरावे मागत असतो.
वर्तमान काहीही सांगो,
इतिहास स्वत:ला जागत असतो.

भेसळखोर वाढले की,
इतिहास भेसळला जातो !
लबाड वर्तमानावरती मग
इतिहास उसळला जातो !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...