Wednesday, October 7, 2009

पक्षांतराची स्कीम

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

पक्षांतराची स्कीम

नेत्यांच्या पक्षांतरामुळे
कार्यकर्त्यांची अवस्था बिकट असते.
म्हणून नेत्यांच्या सोबत
कार्यकर्त्यांची फौज फुकट असते.

नेत्यांसोबत कार्यकर्ते फ्री
ही पक्षांतराची स्कीम झाली आहे !
नेता पक्षात आला की समजावे,
सोबत त्याची टीम आली आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...