Thursday, October 29, 2009

काका ते मामा

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

काका ते मामा

सख्खे ते सख्खे
चुलत ते चुलत आहेत.
लेक आणि लेकीपोटी
काका पुतण्याला भुलत आहेत.

पक्ष कोणताही असो
सगळीकडेच हेच जाणवू लागले !
बघता बघता काका
पुतण्याला मामा बनवू लागले !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...