Saturday, October 10, 2009

बळीचे बकरे

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

बळीचे बकरे

नेत्यांची होते तडजोड
कार्यकर्त्यांचा बळी जातो.
कुणाचा फास बघा
कुणाच्या गळी येतो.

नेत्यांच्या स्वार्थासाठी
कार्यकर्त्यांचा त्याग असतो !
दबावाचीच निष्ठा होते
हा राजकारणाचाच भाग असतो !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...