Monday, October 19, 2009

निकालाची प्रतिक्षा

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

निकालाची प्रतिक्षा

१३ ला पडल्या अक्षता,
२२ ची वाट आहे.
खोळंबलेल्या मधुचंद्राला
आयोगाचा नाट आहे.

कुणाच्या चेह‍र्‍यावर उत्सुकता,
कुणी धास्तावलेले आहेत !
मधुचंद्राच्या अगोदरच
कुंणी पस्तावलेले आहेत !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

कोरोना आर्ट

आजची वात्रटिका ---------------------------- कोरोना आर्ट कोरोनाची फक्त भीती नाही, आता तर त्याचा वीट आहे. तरीही त्याच्यामुळे प्रत्येक गोष्ट आत...