Tuesday, February 7, 2012

विरोधाभास

तेच तेच चेहरे,
तेच तेच दांडे आहेत
जुन्याच दांडय़ाला
बदललेले झेंडे आहेत.

झेंडय़ांची अदलाबदली
बदललेले चिन्ह आहे!
राजकीय विरोधाभासाने
लोकशाहीच सुन्न आहे!!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

एकमत