Wednesday, February 22, 2012

एका कोटीची गोष्ट


कुणाला पैसा नको?
सगळ्यांनाच तो हवा आहे.
वाटलेल्याची गणती नाही,
एका कोटीचा गवगवा आहे.

सापडले त्याची चौकशी
सापडले नाही त्याचे काय आहे?
लोकशाही म्हणजे
कसायाच्या दावणीला गाय आहे!


- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...