Sunday, February 12, 2012

झेरॉक्स

पक्षीय जाहिरनामे म्हणजे
जनतेला जाहिर टोप्या असतात.
जुन्याच जाहिरनाम्यांच्या
झेरॉक्स कॉप्या असतात.

एकमेकांच्या जाहिरनाम्याची
जाहिर झेरॉक्स काढली जाते !
एकाने सोडली की,
सगळ्यांकडून सोडली जाते !!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

नाविलाज