Friday, February 3, 2012

डर्टी गेम

कुणाला चढवले जाते,
कुणाला लोळवले जाते.
इथल्या माणसा-माणसाला
पद्धतशीर खेळवले जाते.

माणसात माणूस राहिला नाही,
घरात घरात घर राहिले नाही !
एवढे गलिच्छ राजकारण
आम्ही आजवर पाहिले नाही !!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

एकमत