Sunday, February 5, 2012

मुद्द्याचे बोला

मुद्द्याची गोष्ट तर
ऐकायलाही मिळत नाही.
निवडणूका कोणत्या आहेत?
हे सुद्धा कळत नाही.

त्यांची खात्री अशी की,
जनता तर पागल आहे !
म्हणूनच कळीच्या मुद्द्यांना
बेमालुमपणे बगल आहे !!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

नाविलाज