Saturday, February 25, 2012

बेहिशोबाचा हिशोब

आपण ओळखू शकतो
कोण किती लबाड आहे?
राजकारण्यांच्या घरात
सध्या किती घबाड आहे?

काल किती होते, आज किती आहे?
हिशोब अगदी सरळ आहे!
हजारो पट वाढले नसेल तर
आमचीही गरळ आहे!!


- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

1 comment:

Yashodhan Walimbe said...
This comment has been removed by the author.