Sunday, February 12, 2012

लोक(प्रतिनिधी)शाही

दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणीत
प्रतिनिधी निवडावे लागतात.
ठरावीक पर्यायातूनच
प्रतिनिधी आवडावे लागतात.

अजून तरी लोकांच्या पुढे
दुसरा पर्याय नाही आहे!
ही कसली लोकशाही?
ही तर लोकप्रतिनिधीशाही आहे!!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...