Wednesday, February 15, 2012

निवडणूक खर्च


कोटींनी खर्चून
शेकडय़ात दाखविला जातो.
निवडणूक आयोगही
जनतेबरोबर ठकविला जातो.

खर्चिलेले दाखविले जातात
वाटलेल्यांची तर गणतीही नाही!
अंधार फार झाला तरी
कुणाकडे साधी पणतीही नाही!!


 - सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

कोरोना युग