Monday, February 13, 2012

चकवाचकवी

कुणी करून दाखवलं
कुणी वरून दाखवलं.
सगळे बघत असतानाही
कुणी चरून दाखवलं.

केले काय? झाले काय?
सगळी दाखवादाखवी आहे!
ठकास महाठकांची
ही जाहीर चकवाचकवी आहे!!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

कोरोना युग