Wednesday, May 23, 2012

संसदेचे शुद्धीकरण

उपोषण आणि आंदोलनाला
आणखी एक कारण होईल.
आम्हांला नाही वाटत
कुणाच्या उपोषणामुळे
संसदेचे शुद्धीकरण होईल.

हा विचारच असंसदीय ठरतो
आपली संसद बाटलेली आहे !
शुद्धीकरणाची केविलवाणी धडपड
आम्हांला निरर्थक वाटलेली आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

अनलॉक वन