Wednesday, May 2, 2012

आठवीपर्यंतचा निकाल

आजचा विद्यार्थी म्हणजे
'गुण'वंत प्राणी आहे.
त्याच्याच निकालपत्रकावर
श्रेणी एके श्रेणी आहे.


पालक नावाचे मालक
निकालपत्रक वाचू लागले!
अ टू, ब टू, क टू सत्य
पारंपरिक नजरेला टोचू लागले!!


- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments: