Sunday, May 20, 2012

ग्रंथालय पडताळणी

शाळांचे घोटाळे पचले नाहीत
ग्रंथालयांचे घोटाळे पाचक आहेत.
कागदावरती पुस्तकं
कागदावरतीच वाचक आहेत.


ग्रंथालयांची पडताळणी
धडाक्यात पार पाडली जाईल!
महाराष्ट्राची वाचक संख्या
विक्रमी संख्येने वाढली जाईल!!


-सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments: