Wednesday, January 25, 2023

स्वार्थी विकास....मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
-------------------------

स्वार्थी विकास

खेड्यापाड्यातला भारत,
विकासाची प्रतीक्षा करतो आहे.
महानगरांच्या महामार्गावरून,
विकास मात्र ऐटीत फिरतो आहे.

चमचामाट आणि घमघमाट,
याच्यातच विकास अडकला आहे.
खेड्यापाड्यांना बायपास करीत,
विकासाचा झेंडा फडकला आहे.

खेड्याकडे चला, खेड्याकडे चला,
असे विकासाला विनवावे लागेल!
नसता शहरी विकासालाही,
स्वार्थी म्हणून हिनवावे लागेल!!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-----------------------
चिमटा-6702
दैनिक पुण्यनगरी
वर्ष -18 वे
25जानेवारी2023
 

No comments:

सोशल मोबॅलिटी...3फेब्रुवारी 2023

आजची वात्रटिका ------------------------ सोशल मोबॅलिटी कुणी आत्ममग्न होऊ लागले, कुणी मनोरुग्न होऊ लागले. चांगल्या चांगल्या लोकांचे, चक्क मेंद...