Thursday, January 26, 2023

ऑफिशियल संस्कृती...मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
----------------------------

ऑफिशियल संस्कृती

कार्य तत्परतेची संस्कृती,
अजूनही इथे रुजली नाही.
अशी एकही फाईल नसेल,
जी ऑफिसात कुजली नाही.

फाईल सडवली अडवली जाते,
कधी कधी फाईल दडवली जाते.
भ्रष्टाचाराच्या किड्यांकडून,
संपूर्ण यंत्रणा सडवली जाते.

सडवणूक आणि अडवणूक,
ही ऑफिशियल संस्कृती आहे!
मुक स्वीकृती देत देत,
विकृतीच्या जोडीला विकृती आहे!!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
---------------------------------------
फेरफटका-8159
दैनिक झुंजार नेता
वर्ष -23वे
26जानेवारी2023
 

No comments:

सोशल मोबॅलिटी...3फेब्रुवारी 2023

आजची वात्रटिका ------------------------ सोशल मोबॅलिटी कुणी आत्ममग्न होऊ लागले, कुणी मनोरुग्न होऊ लागले. चांगल्या चांगल्या लोकांचे, चक्क मेंद...