Saturday, January 2, 2010

सखे,सावित्री....

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

सखे,सावित्री....

आम्ही सावि्त्रीच्या लेकी,
पूजा वडाची करीतो.
गर्भातल्या लेकी आम्ही
गर्भातच मारीतो.

सखे,सावित्री...सांग,
तुझा असा कसा बाई वसा ?
आमच्या रक्तातला अंधार
सांग जात नाही कसा?

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: