Monday, January 4, 2010

थंडीचे अनुभव

***** आजची वात्रटिका *****
*********************

थंडीचे अनुभव

ज्याला मानवायची असते
त्यालाच मानवली जाते.
ज्याला जाणवायची असते
त्यालाच जाणवली जाते.

कितीही वाजली तरी,
तिचा आवाज मात्र होत नाही !
एकट्या-दुकट्याला काही
थंडी साजरी करता येत नाही !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

कोरोना युग