Friday, January 29, 2010

पद्म ते छद्म

***** आजची वात्रटिका *****
**********************
पद्म ते छद्म

ज्यांना द्यायला नको,
त्यांनाही द्यायला लागले.
पद्म पुरस्कार देखील
छद्म पुरस्कार व्हायला लागले

पद्म ते छद्म
अशी ही पायमल्ली आहे !
पुरस्कार आणि व्यवस्थेची
जगजाहिर खिल्ली आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

अनलॉक वन